PROGRAM 2010/2011

Na wykłady obowiązują karnety wstępu – co roku według nowego wzoru. W roku akademickim 2010/2011 studenci wykładów varsavianistycznych otrzymują jako identyfikator, a zarazem pamiątkę z wykładów, karnet, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgodnie z intencją autora Projektu Warszawa, co rok są przygotowywane nowe tematy varsavianistyczne wzbogacające ofertę naukową i edukacyjną. Jest to zadanie trudniejsze, niż powielanie tym samych wykładów kolejnym rocznikom. Pokazuje ono jednak potencjał wykładowców i mnogość tematów varsavianistycznych, które mogą stać się przedmiotem wykładów akademickich. Można zagwarantować, że każdy z wykładów jest przygotowywany bardzo starannie, a wiele z nich będą współprowadziły znane osobistości budując wykład-dialog między prowadzącymi.

Wykłady odbywają się z zasady w poniedziałki o godz. 18:00 w auli Wydziału Biologii UW w kampusie Ochota przy ul Miecznikowa (lokalizacja – patrz zdjęcie lotnicze w zakładce aktualności). Niektóre z wykładów odbędą się jednak w tym samym terminie, ale w innych miejscach na terenie Warszawy (fakt zajęć w innym miejscu niż w auli Wydziały Biologii jest oznaczony hasłem ; UWAGA przy danym wykładzie). Poza wykładami poniedziałkowymi przewidziane są również dla słuchaczy Varsavianistyki dwa dodatkowe spotkania w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe i nie będą one włączone do egzaminu). Te odmienne daty, miejsca i ich adresy są podane przy konkretnych wykładach. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać, w którym miejscu i terminie jest zaplanowany dany wykład.

PROGRAM WYKŁADÓW 2010/2011

04.10.2010
Wykład inauguracyjny
VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)
Tradycją jest, że podczas pierwszego wykładu wykonywane jest zdjęcie grupowe uczestników zajęć, jakąś nowoczesną techniką. W ub. roku zdjęcie zostało wykonane ze śmigłowca unoszącego się w sali wykładowej. W tym roku są to zdjęcia termalne. Z powodów technicznych zostały one wykonane dopiero na kolejnym wykładzie w sali wykładowej w dn.18.10.2010. Zdjęcia pokazują, kto słucha wykładów z wypiekami na twarzy, a kto ozięble :-)). Wykonanie takich zdjęć stanowi nie tylko pamiątkę, ale pozwala lepiej zrozumieć techniki obrazowania miasta, do których wielokrotnie odwołują się wykłady.

 

11.10.2010
WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA
dr Marek Ostrowski, prof. dr hab. Artur Magnuszewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Przemysław Pasek (Fundacja Ja Wisła)
Wykład odbył się w amfiteatralnej niecce dawnej pochylni Portu Czerniakowskiego dosłownie na brzegu Wisły, przy ognisku, skąd transmisja przekazana była poprzez kamery na ekran i głośniki. Dzięki temu wszyscy będą mogli uczestniczyć w wykładzie. Po wykładzie o historii warszawskiego odcinka Wisły nastąpiła część druga przy ognisku: OPOWIEŚCI WIŚLANE.

 

13.10.2010
WARSZAWA JAKO OGRÓD ZOOLOGICZNY – ROZMOWY NA WYBIEGU DLA NIEDŹWIEDZI
dr Marek Ostrowski, dr Andrzej G. Kruszewicz (Ogród Zoologiczny w Warszawie), Joanna Warsza (Projekt: Warszawa w Budowie – festiwal projektowania)
Wykład odbył się na wybiegu dla niedżwiedzi znajdującym się w obrębie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej. Studenci również mieli możliwość wstępu bezpośrednio na wybieg dla niedźwiedzi i z tej perspektywy spojrzenia na innych zwiedzajacych i Warszawę.
Wstęp dla uczestników Varsavianistyki na następujących warunkach: na jeden bilet ulgowy (11 zł) mogły wejść dwie osoby będące słuchaczami wykładów Varsavianistycznych. Po wykładzie można było zwiedzić ZOO.

 

18.10.2010
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz. I – POCZĄTKI MIASTA (lokacja Starego Miasta, powstanie Nowego Miasta i zrębów trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej)
dr Marek Ostrowski, dr Andrzej Sołtan (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)
Wykład na wydziale Biologii UW (adnotacja przy nazwisku okresla instytucję reprezentowana przez wykładowcę)

 

25.10.2010
SKRAJEM SKARPY WIŚLANEJ
dr Marek Ostrowski.

 

27.10.2010
ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY
mgr Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski.
UWAGA:
Miejsce spotkania: grota Elizeum.
Lokalizacja: Grota znajduje się w parku na rogu ulic: Książęcej i Kruczkowskiego(idąc ul. Książęcą od placu Trzech Krzyży w dół znajduje się u podnóża skarpy w parku, po lewej stronie ulicy nie dochodząc do pierwszych świateł drogowych). W parku, widoczny z ulicy, jest staw, przy którym znajduje się ujęcie wody w kształcie rotundy. Wejście do Elizeum znajduje się W SKARPIE 30 m od ujęcia wody.

 

08.11.2010
WARSZAWA JAKO CENTRUM POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ – USTROJOWO-KONSTYTUCYJNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA I ROZWOJU MIASTA
dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny), dr Marek Ostrowski
Wykład odbył się w Trybunale Konstytucyjnym.

 

 

 

 

29.11.2010
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.
prof. Andrzej Rottermund (Zamek Królewski)
Wykład odbył się w Sali Wielkiej Asamblowej Zamku Królewskiego, w czasie, gdy cala Warszawa stala sparalizowana opadami sypiacego sniegu i wielogodzinnym unieruchomieniem w korkach. Wielu nie bylo w stanie dotrzec na wyklad, niektorzy dochodzili w trakcie, ale wszyscy, ktorzy przyszli, wyszli usatysfakcjonowani.

 

06.12.2010
PITAWAL WARSZAWSKI
dr Marek Ostrowski, Stanisław Milewski

 

13.12.2010
PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, prof. dr hab. Barbara Sudnik (Wydział Biologii UW)

 

20.12.2010
FILTRY WARSZAWSKIE I WARSZAWA OKRESU LENDLEY’A
Teresa Frątczak, dr Marek Ostrowski

 

03.01.2011
WARSZAWA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
dr Marek Ostrowski, dr Krzysztof Jaszczyński & Ryszard Mączewski (twórcy portalu Warszawa 1939.pl).

 

10.01.2011
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz. II – KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA
MASTERPLAN ILUMINACJI WARSZAWY

mgr inż. arch. Grzegorz Buczek (Wydz. Architektury PW), Tomasz Gamdzyk (Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy) , dr Marek Ostrowski, Cushman & Wakefield – akwarela „Warszawa z lotu ptaka”

 

17.01.2011
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz. III – PRZYSZŁOŚĆ I MARKA MIASTA
dr Marek Ostrowski, dr Stanisław Wyganowski- pierwszy prezydent Warszawy w III RP

 

24.01.2011
EGZAMIN
Tym razem głos będą mieli studenci varsavianistyki

 

TEMATY REZERWOWE
HISTORIA WARSZAWY OPOWIEDZIANA HISTORIĄ MOSTÓW
dr Marek Ostrowski, mgr inż. Zbigniew Żurek – abs. Wydz. Inżynierii PW

 

TWIERDZA WARSZAWA: siła napędowa rozwoju miasta czy przyczyna jego degradacji ?
dr Marek Ostrowski