WARSZAWA JAKO CENTRUM POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ – USTROJOWO-KONSTYTUCYJNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA I ROZWOJU MIASTA

7.11.2011 Trybunał Konstytucyjny

dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny)

dr Marek Ostrowski