511 Kilometr

511 KILOMETR WISŁY: SOLEC – PRAPOCZĄTKI LOKALIZACJI WARSZAWY

Dr Marek Ostrowski, Robert Jankowski (Rok Rzeki Wisły), Przemysław Potyński (Klub „511 km”)