Miasto z perspektywy zwierząt

dr Andrzej Kruszewicz (Warszawski Ogród Zoologiczny), dr Marek Ostrowski