PROGRAM 2009/2010

Na wykłady obowiązują karnety wstępu – co roku według innego wzoru. W roku akademickim 2009/2010 studenci wykładów varsavianistycznych otrzymali jako identyfikator, a zarazem pamiątkę z wykładów, karnet, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgodnie z intencją autora Projektu Warszawa, co rok są przygotowywane nowe tematy varsavianistyczne wzbogacające ofertę naukową i edukacyjną. Jest to zadanie trudniejsze, niż powielanie tym samych wykładów kolejnym rocznikom. Pokazuje ono jednak potencjał wykładowców i mnogość tematów varsavianistycznych, które mogą stać się przedmiotem wykładów akademickich. Można zagwarantować, że każdy z wykładów jest przygotowywany bardzo starannie, a wiele z nich będą współprowadziły znane osobistości.

 

Wykłady odbywają się zawsze w poniedziałki o godz. 18:00 z zasady w auli Wydziału Biologii UW w kampusie Ochota przy ul Miecznikowa (lokalizacja – patrz zdjęcie lotnicze w zakładce aktualności). Niektóre jednak z prezentacji odbędą się w tym samym terminie, w innych miejscach stosownych do treści wykładu. Te szczególne miejsca i ich adresy są podane przy konkretnych wykładach. Proszę więc uprzejmie, aby uważnie sprawdzać, w którym miejscu zaplanowany jest dany wykład.

PROGRAM WYKŁADÓW 2009/2010

05.10.2009
Wykład inauguracyjny
VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)
Dotrzymując tradycji, prezentując jednocześnie współczesne możliwości technik zobrazowań, na zakończenie wykładu (w jego trakcie) zostały wykonane wspólne zdjęcia uczestników varsavianistyki z małego bezzałogowego śmigłowca. Śmigłowiec poprowadził Artur Gajdziński.

 

12.10.2009
WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA
dr Marek Ostrowski, dr hab. Artur Magnuszewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Przemysław Pasek (Fundacja Ja Wisła)
Wykład odbył się w Porcie Czerniakowskim w warunkach naturalnych, przy ognisku, skąd transmisja była przekazana poprzez kamery na ekran i głośniki. Dzięki temu wszyscy mogli uczestniczyć w wykładzie.

 

19.10.2009
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz.I – POCZĄTKI MIASTA
(lokacja Starego Miasta, powstanie Nowego Miasta i zrębów trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej)

dr Marek Ostrowski, dr Andrzejm Sołtan (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

 

26.10.2098
SKRAJEM SKARPY WIŚLANEJ
dr Marek Ostrowski.
Wykład uzupełniła prezentacja „Czyja jest skarpa?”, którą przedstawił architekt Artur Jerzy Filip, broniący własnie pracę dyplomową poświęconą skarpie warszawskiej – jest to jeden z przykładów zapraszania i włączania studentów ostatnich lat studiów do współprowadzenia wykładów.
02.11.2009
PRZESTRZEŃ OBYWATELSKA: USTROJOWO-KONSTYTUCYJNA JAKO GŁÓWNY CZYNNIK UKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI WARSZAWY UWAGA – wykład w Trybunale Konstytucyjnym.
Jerzy Stępień (Instytutu Przestrzeni Obywatelskich), dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny), dr Marek OstrowskiWykład odbył się w Trybunale Konstytucyjnym w Aleji Jana Chrystiana Szucha 12A.
09.11.2009
KARTOGRAFIA WARSZAWSKA – PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, mgr Paweł Weszpiński (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)

 

16.11.2009
STUDENCI WARSZAWIE – WARSZAWSKI TRYPTYK EDUKACYJNY
dr Marek Ostrowski, mgr Mirosław Sielatycki (Biuro Edukacji m.st. Warszawy)

 

23.11.2009
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.
prof. Andrzej Rottermund – Zamek KrólewskiWykład odbył się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.

 

30.11.2009
ROZWÓJ PRZESTRZENNY cz.II – TWIERDZA WARSZAWA: siła napędowa rozwoju miasta czy przyczyna jego degradacji?
dr Lech Królikowski (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy), dr Marek Ostrowski

 

07.12.2009
PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, dr hab. Barbara Sudnik (Wydział Biologii UW)

 

14.12.2009
FILTRY WARSZAWSKIE
Teresa Frączczak, dr Marek Ostrowski

 

04.01.2010
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA
prof. dr hab. Maria Lewicka (Wydział Psychologii UW), dr Marek Ostrowski

 

11.01.2010
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY- kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
mgr inż. arch. Grzegorz Buczek (Wydz. Architektury PW), dr Marek Ostrowski, Cushman & Wakefield – akwarela „Warszawa z lotu ptaka”

 

18.01.2010
WYKŁAD-KONCERT – ŚLADAMI CHOPINA W WARSZAWIE
mgr Natalia Sukiennik (UMFC), dr Marek Ostrowski oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka ChopinaUWAGA: Wykład z koncertem odbędzie się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w sali koncertowej im. Karola Szymanowskiego
Wstęp na wykład-koncert tylko na podstawie karnetów. Obowiązują stroje wizytowe.
Tradycyjnie każdy ostatni wykład VARSAVIANISTYKI, nawiązuje do karnawału, a jednocześnie jest jakąś niespodzianką na dobrym poziomie. Tym razem jest to wykład muzyczny. Kończy on kolejny cykl zajęć z VARSAVIANISTYKI wpisując się jednocześnie w inaugurację Roku Chopinowskiego.

 

25.01.2010
EGZAMIN
Tym razem głos będą mieli studenci varsavianistyki

 

TEMATY REZERWOWE
HISTORIA WARSZAWY OPOWIEDZIANA HISTORIĄ MOSTÓW
dr Marek Ostrowski, mgr inż. Zbigniew Żurek – abs. Wydz. Inżynierii PW

 

WARSZAWA BALONOWA, LOTNICZA I KOSMICZNA: OD SIEMIENOWICZA – POTOCKIEGO – SCIPIO DEL CAMPO DO HERMASZEWSKIEGO
– wykład przygotowany przez Komitet Badań Lotniczych i Satelitarnych PAN: dr Marek Ostrowski i prof. dr hab. Piotr Wolański (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW).