PROGRAM 2008/2009

Na wykłady obowiązują karnety wstępu – co roku według innego wzoru. W roku akademickim 2008/2009 studenci wykładów varsavianistycznych otrzymali jako identyfikator, a zarazem pamiątkę z wykładów, karnet, którego wzór znajduje się poniżej.

PROGRAM WYKŁADÓW 2008/2009

6.10.2008
Wykład inauguracyjny
VARSAVIANISTYKA – AUTORSKI PROJEKT WARSZAWA I JEGO ETAPY
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 

13.10.2008
GEOLOGICZNY FUNDAMENT MIASTA (geologia i ewolucja rzeźby terenu, Wisła w Warszawie)
dr Jan Dzierżek – Wydział Geologii UW, dr hab. Artur Magnuszewski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, dr Marek Ostrowski

 

20.10.2008
OKRES PRZEDHISTORYCZNY: lokacja Starego Miasta, powstanie Nowego Miasta i zrębów trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej- prekursora dzisiejszej metropolii
mgr Włodzimierz Pela – Muzeum Historyczne m.st. Warszawy (dział archeologii), dr Andrzej Sołtan – Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, dr Marek Ostrowski

 

27.10.2008
CZYNNIKI KONSTYTUCYJNE, KTÓRE UKSZTAŁTOWAŁY STOŁECZNOŚĆ MIASTA
dr Adam Jankiewicz – Trybunał Konstytucyjny, dr Marek Ostrowski
UWAGA: wykład odbywa się w Trybunale Konstytucyjnym, Aleja Jana Chrystiana Szucha 12A
Ilość miejsc na sali ograniczona

 

3.11.2008
KARTOGRAFIA WARSZAWSKA – PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, mgr Paweł Weszpiński – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

 

17.11.2008
WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.
prof. Andrzej Rottermund – Zamek Królewski
UWAGA: Wykład w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Obowiązują stroje wizytowe
Ilość miejsc na sali ograniczona

 

24.11.2008
TWIERDZA WARSZAWA – SIŁA NAPĘDOWA ROZWOJU MIASTA CZY PRZYCZYNA JEGO DEGRADACJI
dr Lech Królikowski – Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, dr Marek Ostrowski

 

1.12.2008
STUDENCI WARSZAWIE – WARSZAWSKI TRYPTYK EDUKACYJNY
dr Marek Ostrowski, mgr Mirosław Sielatycki – Biuro Edukacji m.st. Warszawy

 

8.12.2008
HISTORIA MIASTA PISANA NAZWAMI ULIC
dr Marek Ostrowski, mgr Jarosław Zieliński

 

15.12.2008
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE – 100 LAT OD OKRESU STANISŁAWA AUGUSTA DO POWSTANIA STYCZNIOWEGO
prof. dr hab. Marek Kwiatkowski – Łazienki Królewskie

UWAGA: Wykład w Łazienkach Królewskich
Ilość miejsc na sali ograniczona

5.01.2009
FILTRY WARSZAWSKIE
Teresa Frączczak, dr Marek Ostrowski

 

12.01.2009
MIEJSKA PRZESTRZEŃ TOŻSAMOŚCI- POSZUKIWANIE PUNKTÓW SPOJRZENIA NA MIASTO
dr Marek Ostrowski, dr Mikołaj Madurowicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

19.01.2009
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
dr Marek Ostrowski, mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Cushman & Wakefield – akwarela „Warszawa z lotu ptaka”

 

26.01.2009
PĄCZEK WARSZAWSKI – zwyczaje i tradycje w Warszawie od okresu średniowiecza po współczesność
dr Marek Ostrowski, prof. Andrzej Blikle, mgr Barbara Borkowska – Wydz. Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

 

2.02.2009
ZALICZENIE ZAJĘĆ – TEST
dr Marek Ostrowski
Wpisy do indeksu odbędą się w kolejne dwa poniedziałki (9 i 16 lutego) w godzinach wykładów

 

TEMAT REZERWOWY
HISTORIA WARSZAWY OPOWIEDZIANA HISTORIĄ MOSTÓW
dr Marek Ostrowski, mgr inż. Zbigniew Żurek – abs. Wydz. Inżynierii PW