INFORMACJE

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Wykład VARSAVIANISTYKA jest wykładem monograficznym (15x2godz. = łącznie 30 godzin), który składa się z 15 samodzielnych, wyselekcjonowanych z dziesiątków propozycji, wykładów poświęconych Warszawie. Może nie tyle Warszawie, ile – na jej przykładzie – o umiejętności wnioskowania, myślenia o wspólnej przestrzeni publicznej i odwadze jej kształtowania. Wykracza więc znacznie poza akademickie pojmowanie wiedzy. Szczegółowy plan wykładów z poprzednich lat można znaleźć w dziale: PROGRAMY. Program zajęć jest co roku w znacznej części zmieniany. Varsavianistyka jest wykładem cieszącym się bardzo dużą popularnością i wysoko punktowanym. W wykładzie uczestniczą studenci wszystkich wyższych uczelni warszawskich.
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego zapisują się poprzez USOS do wyczerpania się miejsc. UWAGA: tegoroczny limit wynosi 700 miejsc i został wyczerpany.
Studenci pozostałych uczelni zapisują się bezpośrednio drogą mailową przesyłając zgłoszenie na bezpośredni adres: samper@samper.pl. Przy zgłoszeniu wymagane jest podanie imienia i nazwiska, nr indeksu, nazwy uczelni i wydziału. Zapisy są przyjmowane do wyczerpania się dodatkowego limitu 100 miejsc.
Wykład kończy się egzaminem – zaliczenie na podstawie pisemnego testu lub (wymiennie) opracowania w postaci propozycji scenariusza lekcji (scenariusze będą publikowane).

Pierwszy wykład odbędzie się 4 października 2010 r. w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Miecznikowa (kampus akademicki Ochota) o godz. 18tej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH WYKŁADÓW, ZAJĘĆ TERENOWYCH, MIEJSC i GODZIN SPOTKAŃ znajdują się, i są na bieżąco uaktualniane, w zakładce głównej: PROGRAM

Poniżej, na zdjęciu lotniczym, zaznaczona została lokalizacja gmachu Wydziału Biologii UW na Ochocie: