Program 2018/2019

Wykłady odbywają się co tydzień w poniedziałki od godz. 18-tej w nowoczesnej auli głównej Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa w kampusie Ochota.

Zajęcia dodatkowe w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii są oznaczone hasłem: UWAGA

Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również dodatkowe zajęcia w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe, ale pozwolą uzyskać brakujące zaliczenia obecności). Te odmienne daty, miejsca i inne lokalizacje są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Terminy niektórych są uzależnione od aktualnej pogody. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać na bieżąco, w którym miejscu jest zaplanowany dany dodatkowy wykład.

 

 

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2018/2019

Prowadzący: dr Marek Ostrowski

ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ TERENOWYCH

Oprócz klasycznej formy wykładów w auli Wydziału Biologii UW oraz w kilku dodatkowych w terenie (wybieg dla niedźwiedzi, w Fotoplastikonie, w Elizeum) studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych (tzw. wycieczki), Obejmują one miejsca, które były, są lub będą tematem wykładów. W ten sposób obok abstrakcyjnej wiedzy ex cathedra odnajdują jej powiązanie z geograficzną przestrzenią Warszawy. Każda wycieczka obejmuje odwiedzenie kilku miejsc i fotograficzne udokumentowanie swojej obecności niezależnie w każdym z nich. Każda wycieczka jest punktowana wartością 0,2 oceny

Wycieczki można odbyć w dowolnej kolejności w terminie do połowy stycznia 2019 r.

Dokumentację z zajęć terenowych umieszczamy w specjalnie przygotowanym formularzu

Pod koniec semestru student podejmuje na podstawie samooceny decyzję o wyborze sposobu zaliczenia przedmiotu.

ZASADY ZALICZENIA EGZAMINU

OCENA PODSTAWOWA  DST (3)

Kwalifikacja na podstawie min. 9 obecności na wykładach oraz dwóch udokumentowanych samodzielnych wycieczek terenowych.

OCENA DST + (3+)

Kwalifikacja na podstawie min 12 obecności oraz 3 samodzielnych wycieczek terenowych. Każda wycieczka 0,2 oceny

POTENCJALNA KOŃCOWA OCENA DOBRA LUB BARDZO DOBRA

Egzamin pisemny w autorskiej formule prowadzącego ( czyli w innej niż książkowe pytanie i odpowiedź – dziś wystarczy skopiować odpowiedź znalezioną w Internecie) Przystąpienie do egzaminu po min. 12 obecnościach na wykładach, zaliczeniu egzaminu pisemnego na min. ocenę dostateczną. Udokumentowany udział w 5 zajęciach terenowych w przypadku zdania egzaminu pisemnego na dostatecznie podnosi ocenę do oceny dobrej. Jeżeli egzamin zostanie zdany na 4, udokumentowane zajęcia terenowe oczywiście podnoszą na ocenę 4+ (w przypadku 3 wycieczek) lub na 5 w przypadku 5 wycieczek.

Sposób zaliczenia jest formą samooceny, w trakcie której to student sam siebie ocenia. Jest to ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Prowadzący zajęcia tylko mówi: sprawdzam.  Przystąpienie do egzaminu jest osobistą decyzją i jednocześnie ryzykiem …. W przypadku niezaliczenia egzaminu pisemnego (ocena niedostateczna) nie ma możliwości starania się o ocenę dst na podstawie samych obecności. 

 

Wybór sposobu zaliczenia egzaminu należy do studenta

 

 

WYKŁADY

08.10.2018

VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
wykład inauguracyjny

dr Marek Ostrowski

 

15.10.2018

WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA

dr Marek Ostrowski

Zajęcia terenowe:

WYCIECZKA 1

Cztery miejsca wodowskazów w Warszawie

 1. pokazane na wykładzie źródełko bielańskie
 1. pokazane na wykładzie na tarasie zalewowym pod pałacem w Wilanowie
 1. pokazane na wykładzie bulwary wiślane u wylotu ul. Bednarskiej
 1. Wejście do urzędu stanu cywilnego (po lewej i prawej stronie wejścia) budynek na rogu ul Kłopotowskiego przy ul. Wybrzeże Szczecińskie

 

 

22.10.2018

SZTUKA BUDOWANIA MIAST – POCZĄTKI WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

WYCIECZKA 2

Stare I Nowe Miasto, Trzecia Warszawa

Minimum 5 obiektów

 1. najkrótsza ulica Warszawy ul. Samborska
 2. skarpa i pomnik M.Skłodowskiej-Curie (w okolicy na powiślu Park Fontann, na prawo mury zakony ss.Sakramentek)
 3. ul. Freta widok od strony z wnętrza Barbakanu
 4. rynek Starego Miasta i pomnik Syrenki „bijące serce Warszawy”
 5. widok z Gnojnej Góry na Wisłę
 6. zarys murów obronnych i Bramy Krakowskiej na tzw. placu Zamkowym
 7. kościół kapucynów (do zobaczenia serce Sobieskiego w prawej bocznej nawie)

 

29.10.2018

WARSZAWA XVI/XVII WIEKU do przerwy 2:3

dr Marek Ostrowski

WYCIECZKA 3

Wystarczy odwiedzić minimum 6 miejsc, w tym min 2 dawne rynki jurydyk

 1. miejsce urodzenia M. Skłodowskiej
 2. Gnojna Góra
 3. Pałac Kazanowskich i walka Zagłoby
 4. M.B.Passawska
 5. Kaplica Moskiewska
 6. -7 Minimum dwa place – dawne rynki jurydyk

 

05.11.2018

CZASY KRÓLOWEJ BONY ZYGMUNTA STAREGO I AUGUSTA< WAZÓW< KTÓRZY NIE PRZENIEŚLI STOLICY Z KRAKOWA DO WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

06.11.2018 (wtorek) godz punktualnie 16:000

MIASTO Z PERSPEKTYWY ZWIERZĄT wykład dodatkowy

dr Andrzej Kruszewicz (Warszawski Ogród Zoologiczny), dr Marek Ostrowski

UWAGA: zajęcia w terenie na wybiegu dla niedźwiedzi

Zbiórka przed wybiegiem dla zwierząt na pl. Weteranów 1863 w Al. Solidarności na skraju Parku Praskiego. Wejście punktualnie o godz. 16-tej. Po tej godzinie przejście wąskim korytarzem koło niedźwiedzi jest zamykanie i nie ma możliwości indywidualnego wejścia na wybieg.

 

9.11.2018 (piątek) godz.18 – 19:30

dodatkowe najbliższe terminy we wtorki 20.XI oraz 27.XI godz.18-ta

Warszawa na Syberii i góry Atłaju  – wyprawa studentów Varsaviani8stycznych Studiów Podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko”

Ponieważ sala mieści tylko 30 miejsc wykład zostanie powtórzony w kolejne dwa wtorki 20.XI oraz 27.XI

Marek Ostrowski

UWAGA:  Wykład w warszawskim Fotoplastikonie al. Jerozolimskie (współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Aby sprostać liczbie studentów zainteresowanych wykładem zostanie on powtórzony w kolejne wtorki (łącznie 30 razy)

 

12.11.2018

KARTOGRAFIA WARSZAWSKA – PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

Wykład dodatkowy

możliwość udziału w okresie 16 listopad – 16 grudzień 2018

HISTORIA WARSZAWSKIEJ PRAGI –  poprowadzona trochę na żywo

UWAGA: Muzeum Pragi, ul. Targowa 50/52

Wykład dodatkowy – możliwość udziału w terminach preferowanych indywidualnie, również w soboty i niedziele.

Zapraszam:

wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10 – 18 koszt wstępu symbolicznie 1 zł

czwartki 10-20 wstęp bezpłatny

W poniedziałki instytucja nieczynna.

 

 

19.11.2018

WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO

dr Marek Ostrowski

 

26.11.2018

PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

03.12.2018

KONSTYTUCYJNO-PRAWNE PODSTAWY STOŁECZNOŚCI MIASTA

dr Marek Ostrowski, dr Adam Jankiewicz

 

xx.12.2018 (środa) godz. 16 wykład dodatkowy

ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY

mgr inż. Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski

UWAGA: zajęcia w terenie w Elizeum wewnątrz skarpy warszawskiej.

Wejście do Elizeum znajduje się na wprost sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym.

Jak dojść:

1.od pl. Trzech Krzyży w dół ulicą Książęcą i 80 m przed pierwszymi światłami na wysokości uskoku skarpy wiślanej skręcić w lewo, a następnie iść wzdłuż skarpy w kierunku mostu Poniatowskiego ok. 80 m. do sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym

2. Można iść od mostu Poniatowskiego przez park w kierunku na południe bezpośrednio wzdłuż uskoku skarpy (wzdłuż płotu Muzeum Narodowego poniżej skarpy ) aż dojdzie się do sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym.

 

10.12.2018

GRUBA KAŚKA i WYSPA POMIDOROWA

dr Marek Ostrowski

 

17.12.2018

W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

UWAGA: zajęcia w kościele ewangelickim pl. Małachowskiego

dr Marek Ostrowski – W samym centrum Warszawy

dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii PAN) – Ewangelicka Warszawa: rola społeczności protestanckiej w dziejach miasta

oraz CHÓR SEMPER CANTAMUS pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak

J. S. Bach (1685-1750) Chorał z Kantaty Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80)

 1. Wacław z Szamotuł (ok. 1524-ok. 1560) Alleluja. Chwalcie Pana Boga
 2. D. Bortniański (1751-1825) Laudamus Te
 3. W. Byrd (1543-1623) Non nobis, Domine
 4. Shma Israel (trad. pieśń izrael., opr. J. Nystrom)
 5. Veni, Emmanuel (mel. średniowieczna, opr. S. I. Frisk)
 6. Nuż my dziś krześcijani (kolęda staropolska z XVI w.)
 7. J.S. Bach Przy żłóbku Jezusa (BWV 469)
 8. Radość dziś nastała (kolęda ukraińska)
 9. Hej, w Dzień Narodzenia (opr. T. Flasza)
 10. Bóg się rodzi (opr. W. Sołtysik)

Chór parafialny SEMPER CANTAMUS został utworzony w pierwszych latach po wojnie przez muzyka, pedagoga i organistę (od 1948 roku) Waldemara Szajera, który był jego wieloletnim dyrygentem. Z końcem roku 2015 chór przyjął nazwę Semper Cantamus.

Członkami chóru są nie tylko parafianie, ale również osoby innych wyznań.

Chór wykonuje repertuar czterogłosowy a cappella, od renesansu do utworów kompozytorów współczesnych, i uczestniczy aktywnie w życiu parafialnym, uświetniając śpiewem nabożeństwa i uroczystości, jak również koncertując nie tylko w rodzimej parafii. W czerwcu 2017 wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej w Katowicach.

Od września 2014 roku dyrygentem jest Zuzanna Kuźniak, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

 

07.01.2019

WARSZAWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

dr Marek Ostrowski

 

14.01.2019

WARSZAWA PO 1945 R.

dr Marek Ostrowski

 

21.01.2019

EGZAMIN