WARSZAWA JAKO CENTRUM POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ – USTROJOWO-KONSTYTUCYJNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA I ROZWOJU MIASTA

08.11.2010

dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny), dr Marek Ostrowski

Wykład odbył się w Trybunale Konstytucyjnym.