PROGRAM 2011/2012

WYPRAWA i RANDKA POD WISŁĄ – terminy i zasady przejść

Na wykłady obowiązują karnety wstępu – co roku według nowego wzoru. W roku akademickim 2011/2012 studenci wykładów varsavianistycznych otrzymują jako identyfikator, a zarazem pamiątkę z wykładów, karnet, którego wzór znajduje się poniżej.

Karnet wykładów varsavianistycznych 2011/2012

Zgodnie z intencją autora Projektu Warszawa, co rok są przygotowywane nowe tematy varsavianistyczne wzbogacające ofertę naukową i edukacyjną. Jest to zadanie trudniejsze niż powielanie tych samych wykładów kolejnym rocznikom, ale pokazuje potencjał wykładowców i mnogość tematów varsavianistycznych, które stają się przedmiotem wykładów akademickich, a zwłaszcza zainaugurowanej w tym roku Akademii Wiedzy o Mieście Collegium Varsoviense.

Wykłady odbywają się z zasady w poniedziałki (rozpoczęcie godz. 18:00) w auli głównej Wydziału Biologii UW w kampusie Ochota przy ul Miecznikowa (wejście od ul. Banacha obok gmachu Wydziału Geologii UW).

Niektóre z wykładów odbędą się jednak w innych miejscach na terenie Warszawy (fakt zajęć w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii jest oznaczony hasłem: UWAGA przy danym wykładzie). Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również dodatkowe spotkania w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe i nie będą one włączone do egzaminu). Te odmienne daty, miejsca i ich adresy są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać, w którym miejscu jest zaplanowany dany wykład.

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2011/2012

Prowadzący: dr Marek Ostrowski

03.10.2011
Wykład inauguracyjny
VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

 

10.10.2011
WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA
dr Marek Ostrowski, prof. dr hab. Artur Magnuszewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

17.10.2011
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz. I – POCZĄTKI MIASTA (lokacja Starego Miasta, powstanie Nowego Miasta i zrębów trzeciej Warszawy – Warszawy Koronnej)
dr Marek Ostrowski, dr Andrzej Sołtan (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

24.10.2011
SKRAJEM SKARPY WIŚLANEJ
dr Marek Ostrowski,
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

październik 2011
ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY
mgr Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski.
UWAGA:
Miejsce wykładu: grota Elizeum. Lokalizacja: Grota znajduje się w parku na rogu ulic: Książęcej i Kruczkowskiego(idąc ul. Książęcą od placu Trzech Krzyży w dół znajduje się u podnóża skarpy w parku, po lewej stronie ulicy nie dochodząc do pierwszych świateł drogowych). W parku, widoczny z ulicy, jest staw, przy którym znajduje się ujęcie wody w kształcie rotundy. Wejście do Elizeum znajduje się W SKARPIE 30 m od ujęcia wody.

 

7.11.2011
WARSZAWA JAKO CENTRUM POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ
USTROJOWO-KONSTYTUCYJNE UWARUNKOWANIA
POWSTANIA I ROZWOJU MIASTA dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny), dr Marek Ostrowski
UWAGA:
Wykład odbędzie się w Trybunale Konstytucyjnym, ul. J. Ch. Szucha.

 

14.11.2011
KARTOGRAFIA WARSZAWSKA – PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, mgr Paweł Weszpiński (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

21.11.2011
STUDENCI WARSZAWIE – WARSZAWSKI TRYPTYK EDUKACYJNY
dr Marek Ostrowski
Poznawanie zagadnieniowe miasta. Mozliwość zaliczenia egzaminu poprzez wykonanie opracowaniu łączącego wiedzę przedmiotową z przestrzenią miasta. Na wykładzie zostana podane przykłady opracowań.
Miejsce wykładu: Wydział Biologii

 

28.11.2011
PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, prof. dr hab. Barbara Sudnik (Wydział Biologii UW)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

05.12.2011
FILTRY WARSZAWSKIE I WARSZAWA OKRESU LENDLEY’A
Teresa Frączczak, dr Marek Ostrowski
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

12.12.2011
WARSZAWA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
dr Krzysztof Jaszczyński & Ryszard Mączewski (twórcy portalu Warszawa 1939.pl), dr Marek Ostrowski
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

19.12.2011
W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, Tadeusz Świątek, organy Jerzy Dziubiński
wykład i koncert bożonarodzeniowy
UWAGA:
Miejsce wykładu i koncert: kościół ewangelicki pl. Małachowskiego

 

02.01.2012
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WARSZAWY cz. II – KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA
MASTERPLAN ILUMINACJI WARSZAWY
dr Marek Ostrowski, mgr inż. arch. Grzegorz Buczek (Wydz. Architektury PW), Tomasz Gamdzyk (Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy).
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

 

9.01.2012
WARSZAWA Z PERSPEKTYWY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
UWAGA:
Miejsce wykładu: aula A w budynku A Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wejście od ul. Rakowieckiej 24. Więcej na http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/ogolne/lokalizacja/kampus%20SGH.jpg (na planie budynek oznaczony cyfrą 2).

 

16.01.2012
KULTURALNA WARSZAWA
dr Marek Ostrowski, Katarzyna Szustrow, Bogna Świątkowska, Sebastian Cichocki, Robet Przepiórski, Tadeusz Wielecki.
UWAGA
wykład w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy

 

23.01.2011, poniedziałek, godz. 18
EGZAMIN
Tym razem głos będą mieli studenci Varsavianistyki

 

TEMATY REZERWOWE
HISTORIA WARSZAWY OPOWIEDZIANA HISTORIĄ MOSTÓW
dr Marek Ostrowski
TWIERDZA WARSZAWA: siła napędowa rozwoju miasta czy przyczyna jego degradacji ?
dr Marek Ostrowski