Wykład inauguracyjny 2012/2013

VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii