PROGRAM 2012/2013

Na wykłady obowiązują karnety wstępu – co roku według nowego wzoru. W roku akademickim 2012/2013 studenci wykładów varsavianistycznych otrzymują jako identyfikator, a zarazem pamiątkę z wykładów, karnet, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgodnie z intencją autora Projektu Warszawa, co rok są przygotowywane nowe tematy varsavianistyczne wzbogacające ofertę naukową i edukacyjną. Jest to zadanie trudniejsze niż powielanie tych samych wykładów kolejnym rocznikom, ale pokazuje potencjał wykładowców i mnogość tematów varsavianistycznych, które stają się przedmiotem wykładów akademickich oraz Akademii Wiedzy o Mieście Collegium Varsoviense.

Wykłady odbywają się z zasady w poniedziałki (rozpoczęcie godz. 18:00) w auli głównej Wydziału Biologii UW w kampusie Ochota przy ul Miecznikowa (wejście od ul. Banacha obok gmachu Wydziału Geologii UW).

Niektóre z wykładów odbędą się jednak w innych miejscach na terenie Warszawy. Fakt zajęć w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii jest oznaczony hasłem: UWAGA przy danym wykładzie.

Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również trzy dodatkowe spotkania w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe i nie będą one włączone do egzaminu). Te odmienne daty, miejsca i ich adresy są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać, w którym miejscu jest zaplanowany dany wykład.

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2012/2013

Prowadzący: dr Marek Ostrowski

08.10.2012
Wykład inauguracyjny
VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)
Miejsce wykładu: aula Wydziału Biologii

15.10.2012

WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA

dr Marek Ostrowski

 

17.10.2012 ustalona ostatecznie godz. 15:00

MIASTO Z PERSPEKTYWY ZWIERZĄT

dr Andrzej Kruszewicz (Warszawski Ogród Zoologiczny), dr Marek Ostrowski

wykład dodatkowy

UWAGA: wykład na wybiegu dla niedźwiedzi wewnątrz na terenie ZOO

 

22.10.2012

POCZĄTKI WARSZAWY– SZTUKA BUDOWANIA MIAST

dr Marek Ostrowski, dr Andrzej Sołtan (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

 

29.10.2012

KARTOGRAFIA WARSZAWSKA – PANORAMY I WEDUTY WARSZAWY

dr Marek Ostrowski, mgr Paweł Weszpiński (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)

UWAGA: zajęcia dodatkowe dla osób zainteresowanych – możliwość obejrzenia panoramy Warszawy z balonu Orange

Studenci, którzy są zainteresowani wzniesieniem się we własnym zakresie balonem Orange ze stacji naziemnej obok mostu Świętokrzyskiego i obejrzenia panoramy Warszawy(dniem lub nocą), ale wysoka cena biletów dotąd uniemożliwiała spełnienie marzeń, mają możliwość nabycia biletów w cenie po 19 zł od osoby po okazaniu karnetów Varsavianistyki. Na jeden karnet można nabyć dwa bilety dla siebie i osobno dla osoby zaproszonej (każdy w cenie 19 PLN). Bilety na podstawie okazania karnetów Varsavianistyki można nabyć w tej cenie tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku (w weekendy można nabywać bilety w normalnej w cenie 40 PLN). Loty odbywają się zarówno w porze dziennej, jak i po zachodzie słońca do późnych godzin nocnych zależnie od ilości zainteresowanych. Jedynym ograniczeniem może być wiatr (wtedy balon nie wznosi się).

O tym, czy loty odbywają si, czy są chwilowo wstrzymane, można na bieżąco dowiadywać się telefonicznie: 510 316 660

Umożliwienie zobaczenia panoramy Warszawy z balonu jest rozszerzeniem wykładu poświęconego panoramom Warszawy, który odbędzie się w auli Wydziału Biologii UW w ramach wykładów Varsavianistycznych.

 

05.11.2012

STUDENCI WARSZAWIE – WARSZAWSKI TRYPTYK EDUKACYJNY

dr Marek Ostrowski

 

12.11.2012

WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO.

prof. dr hab. Andrzej Rottermund – Zamek Królewski

UWAGA: wykład w Sali Wielkiej Asamblowej Zamku Królewskiego – obowiązują stroje wizytowe.

 

 

9.11.2012

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY? PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY

dr Marek Ostrowski, prof. dr hab. Barbara Sudnik

 

21.11.2012 godz. 16:15

ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY

mgr inż. Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski

wykład dodatkowy

UWAGA: zajęcia w Elizeum w grocie wewnątrz skarpy warszawskiej (ok 100 m na północ od ul. Książęcej, na wysokości budynku ujęcia wody stojącego nad sadzawką)

 

 

 

26.11.20

PRAWNO-USTROJOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA

dr Adam Jankiewicz (Trybunał Konstytucyjny), dr Marek Ostrowski

 

 

03.12.2012

TWIERDZA WARSZAWA – czynnik degradacji czy rozwoju miasta?

dr Marek Ostrowski, Teresa Frączczak

 

10.12.2012

WARSZAWA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

dr Krzysztof Jaszczyński & Ryszard Mączewski (Fundacja Warszawa1939.pl), dr Marek Ostrowski

 

17.12.2012 w godz.18.00‐20.00

W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

dr Marek Ostrowski, mgr Tadeusz Świątek, chór Varsoviae Regii Cantores

UWAGA: wykład w kościele ewangelicko‐augsburskim Św. Trójcy; Pl. Małachowskiego 1
W ramach wykładu krótki koncert świąteczny w wykonaniu chóru Varsoviae Regii Cantores.

 

07.01.2013

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA DZISIEJSZEGO MIASTA

dr Marek Ostrowski, Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy)

 

14.01.2013

WARSZAWA Z PERSPEKTYWY SGH

dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa)

 

21.01.2013

LEKCJA VARSAVIANISTYKI

Dr Marek Ostrowski, Bogna Świątkowska – Fundacja Bęc Zmiana, Sebastian Cichocki – Muzeum Sztuki Nowoczesnej

UWAGA: zajęcia w stałym miejscu czyli w auli Wydziału Biologii

 

28.01.2013

EGZAMIN