VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE

04.10.2010
Wykład inauguracyjny
dr Marek Ostrowski – Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii UW)

Tradycją jest, że podczas pierwszego wykładu wykonywane jest zdjęcie grupowe uczestników zajęć, jakąś nowoczesną techniką. W ub. roku zdjęcie zostało wykonane ze śmigłowca unoszącego się w sali wykładowej. W tym roku są to zdjęcia termalne. Z powodów technicznych zostały one wykonane dopiero na kolejnym wykładzie w sali wykładowej w dn.18.10.2010. Zdjęcia pokazują, kto słucha wykładów z wypiekami na twarzy, a kto ozięble :-)). Wykonanie takich zdjęć stanowi nie tylko pamiątkę, ale pozwala lepiej zrozumieć techniki obrazowania miasta, do których wielokrotnie odwołują się wykłady.