Program 2018/2019

UWAGA: Wykład w dniu 07.01.2019 odwołany. Nowe informacje wkrótce.

Wykłady odbywają się co tydzień w poniedziałki od godz. 18-tej w nowoczesnej auli głównej Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa w kampusie Ochota.

Zajęcia dodatkowe w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii są oznaczone hasłem: UWAGA

Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również dodatkowe zajęcia w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe, ale pozwolą uzyskać brakujące zaliczenia obecności). Te odmienne daty, miejsca i inne lokalizacje są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Terminy niektórych są uzależnione od aktualnej pogody. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać na bieżąco, w którym miejscu jest zaplanowany dany dodatkowy wykład.

 

 

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2018/2019

Prowadzący: dr Marek Ostrowski

ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ TERENOWYCH

Oprócz klasycznej formy wykładów w auli Wydziału Biologii UW oraz w kilku dodatkowych w terenie (wybieg dla niedźwiedzi, w Fotoplastikonie, w Elizeum) studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych (tzw. wycieczki), Obejmują one miejsca, które były, są lub będą tematem wykładów. W ten sposób obok abstrakcyjnej wiedzy ex cathedra odnajdują jej powiązanie z geograficzną przestrzenią Warszawy. Każda wycieczka obejmuje odwiedzenie kilku miejsc i fotograficzne udokumentowanie swojej obecności niezależnie w każdym z nich. Każda wycieczka jest punktowana wartością 0,2 oceny

Wycieczki można odbyć w dowolnej kolejności w terminie do połowy stycznia 2019 r.

Dokumentację z zajęć terenowych umieszczamy w specjalnie przygotowanym formularzu

http://bit.ly/varsavianistyka2018_trzecia
http://bit.ly/varsavianistyka2018_czwarta

Pod koniec semestru student podejmuje na podstawie samooceny decyzję o wyborze sposobu zaliczenia przedmiotu.

ZASADY ZALICZENIA EGZAMINU

 

OCENA PODSTAWOWA  DST (3)

Kwalifikacja na podstawie min. 9 obecności na wykładach oraz dwóch udokumentowanych samodzielnych wycieczek terenowych.

OCENA DST + (3+)

Kwalifikacja na podstawie min 12 obecności oraz 3 samodzielnych wycieczek terenowych. Każda wycieczka 0,2 oceny

POTENCJALNA KOŃCOWA OCENA DOBRA LUB BARDZO DOBRA

Egzamin pisemny w autorskiej formule prowadzącego ( czyli w innej niż książkowe pytanie i odpowiedź – dziś wystarczy skopiować odpowiedź znalezioną w Internecie) Przystąpienie do egzaminu po min. 12 obecnościach na wykładach, zaliczeniu egzaminu pisemnego na min. ocenę dostateczną. Udokumentowany udział w 5 zajęciach terenowych w przypadku zdania egzaminu pisemnego na dostatecznie podnosi ocenę do oceny dobrej. Jeżeli egzamin zostanie zdany na 4, udokumentowane zajęcia terenowe oczywiście podnoszą na ocenę 4+ (w przypadku 3 wycieczek) lub na 5 w przypadku 5 wycieczek.

Sposób zaliczenia jest formą samooceny, w trakcie której to student sam siebie ocenia. Jest to ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Prowadzący zajęcia tylko mówi: sprawdzam.  Przystąpienie do egzaminu jest osobistą decyzją i jednocześnie ryzykiem …. W przypadku niezaliczenia egzaminu pisemnego (ocena niedostateczna) nie ma możliwości starania się o ocenę dst na podstawie samych obecności. 

 

Wybór sposobu zaliczenia egzaminu należy do studenta

 

 

WYKŁADY

08.10.2018

VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
wykład inauguracyjny

dr Marek Ostrowski

 

15.10.2018

WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA

dr Marek Ostrowski

Zajęcia terenowe:

WYCIECZKA 1

Cztery miejsca wodowskazów w Warszawie

 1. pokazane na wykładzie źródełko bielańskie
 1. pokazane na wykładzie na tarasie zalewowym pod pałacem w Wilanowie
 1. pokazane na wykładzie bulwary wiślane u wylotu ul. Bednarskiej
 1. Wejście do urzędu stanu cywilnego (po lewej i prawej stronie wejścia) budynek na rogu ul Kłopotowskiego przy ul. Wybrzeże Szczecińskie
Link do rejestrowania dokumentacji z pobytu w wyznaczonych miejscach ( w tym przypadku czterech)

 

22.10.2018

SZTUKA BUDOWANIA MIAST – POCZĄTKI WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

WYCIECZKA 2

Stare I Nowe Miasto, Trzecia Warszawa

Minimum 5 obiektów

 1. najkrótsza ulica Warszawy ul. Samborska
 2. skarpa i pomnik M.Skłodowskiej-Curie (w okolicy na powiślu Park Fontann, na prawo mury zakony ss.Sakramentek)
 3. ul. Freta widok od strony z wnętrza Barbakanu
 4. rynek Starego Miasta i pomnik Syrenki „bijące serce Warszawy”
 5. widok z Gnojnej Góry na Wisłę
 6. zarys murów obronnych i Bramy Krakowskiej na tzw. placu Zamkowym
 7. kościół kapucynów (do zobaczenia serce Sobieskiego w prawej bocznej nawie)

 

Link do rejestrowania dokumentacji z pobytu w wyznaczonych miejscach ( w tym przypadku tylko pięciu z siedmiu zaproponowanych)

http://bit.ly/varsavianistyka2018_druga

 

29.10.2018

WARSZAWA XVI/XVII WIEKU do przerwy 2:3

dr Marek Ostrowski

WYCIECZKA 3

Wystarczy odwiedzić minimum 6 miejsc, w tym min 2 dawne rynki jurydyk

 1. miejsce urodzenia M. Skłodowskiej
 2. Gnojna Góra
 3. Pałac Kazanowskich i walka Zagłoby
 4. M.B.Passawska
 5. Kaplica Moskiewska
 6. -7 Minimum dwa place – dawne rynki jurydyk

Link do rejestrowania dokumentacji z pobytu w wyznaczonych miejscach ( w tym przypadku tylko pięciu z siedmiu zaproponowanych)

http://bit.ly/varsavianistyka2018_trzecia

 

 

05.11.2018

CZASY KRÓLOWEJ BONY ZYGMUNTA STAREGO I AUGUSTA< WAZÓW< KTÓRZY NIE PRZENIEŚLI STOLICY Z KRAKOWA DO WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

06.11.2018 (wtorek) godz punktualnie 16:000

MIASTO Z PERSPEKTYWY ZWIERZĄT wykład dodatkowy

dr Andrzej Kruszewicz (Warszawski Ogród Zoologiczny), dr Marek Ostrowski

UWAGA: zajęcia w terenie na wybiegu dla niedźwiedzi

Zbiórka przed wybiegiem dla zwierząt na pl. Weteranów 1863 w Al. Solidarności na skraju Parku Praskiego. Wejście punktualnie o godz. 16-tej. Po tej godzinie przejście wąskim korytarzem koło niedźwiedzi jest zamykanie i nie ma możliwości indywidualnego wejścia na wybieg.

 

 

WYKŁADY W FOTOPLASTIKONIE

9.11.2018 (piątek) godz.18 – 19:30k

dodatkowy termin 20.11.2018 (wtorek) godz.18

WARSZAWA NA SYBERII I GÓRY AŁTAJU– wyprawa studentów Varsavianistycznych Studiów Podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko”

Ponieważ sala mieści tylko 30 miejsc wykład zostanie powtórzony w kolejne dwa wtorki 20.XI oraz 27.XI

Marek Ostrowski

UWAGA:  Wykład w warszawskim Fotoplastikonie al. Jerozolimskie (współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Aby sprostać liczbie studentów zainteresowanych wykładem zostanie on powtórzony w kolejne uzgodnione w wtorki (łącznie 20 razy)

 

19.11.2018

KARTOGRAFIA: LOT BALONEM, MYŚLENIE PANORAMICZNE, PANORAMA PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

dr Marek Ostrowski

 

Wykład dodatkowy

możliwość udziału w okresie 16 listopad – 16 grudzień 2018

HISTORIA WARSZAWSKIEJ PRAGI –  poprowadzona na miejscu

UWAGA: Muzeum Pragi, ul. Targowa 50/52

Wykład dodatkowy – możliwość udziału w terminach preferowanych indywidualnie, również w soboty i niedziele.

Zapraszam:

wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10 – 18 koszt wstępu symbolicznie 1 zł

czwartki 10-20 wstęp bezpłatny

W poniedziałki instytucja nieczynna.

 

 

WYCIECZKA 4

Cmentarz choleryczny – najbardziej ukryty cmentarz w Warszawie

Link do rejestrowania dokumentacji z pobytu w wyznaczonych miejscach ( w tym przypadku tylko jednego)

http://bit.ly/varsavianistyka2018_czwarta

 

26.11.2018

PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

WYCIECZKA 5

Obowiązuje dotarcie do wszystkich 12 miejsc (są bardzo blisko siebie)

 1. rondo Waszyngtona plus popiersie Waszyngtona
 2. pomnik Paderewskiego
 3. grota ze świerkami
 4.  rzeźba Rytm H. Kuny
 5. rzeźba Kąpiącej się O. Newskiej
 6. rzeźba Tancerki St. Jackowskiego
 7. pomnik Edwarda House’a
 8. widok skarpy kamionkowskiej od strony parku
 9. dom narodzin Dmowskiego
 10. tablica na kościele o pierwszej elekcji
 11. rogatki moskiewskie/grochowskie
 12. całka w bramie głównej Stadionu Narodowego

UWAGA Przy jednej okazji spaceru warto od razu wstąpić do Muzeum Pragi (zaliczany niezależnie jako wykład)

 

 

26.11.2018

PARKI, OGRODY I FLORA WARSZAWY

dr Marek Ostrowski

 

03.12.2018

WARSZAWA OKRESU BERNARDO BELLOTTO ZWANEGO CANALETTO

dr Marek Ostrowski

 

 

04.12.2018 (wtorek)

WARSZAWA NA SYBERII I TAJEMNICE AŁTAJU– wykład dodatkowy

aula wydz. Biologii

dr Marek Ostrowski

 

 

WYCIECZKA 6

Sześć dowolnie wybranych przez siebie miejsc (widoki współczesne), których historyczny widok znajduje się na obrazach Canaletto

 

 

xx.12.2018 (środa) godz. 16 wykład dodatkowy

ELIZEUM – WYPRAWA DO WNĘTRZA SKARPY

mgr inż. Andrzej Wolański (Biuro Konserwatora Zabytków), dr Marek Ostrowski

UWAGA: zajęcia w terenie w Elizeum wewnątrz skarpy warszawskiej.

Wejście do Elizeum znajduje się na wprost sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym.

Jak dojść:

1.od pl. Trzech Krzyży w dół ulicą Książęcą i 80 m przed pierwszymi światłami na wysokości uskoku skarpy wiślanej skręcić w lewo, a następnie iść wzdłuż skarpy w kierunku mostu Poniatowskiego ok. 80 m. do sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym

2. Można iść od mostu Poniatowskiego przez park w kierunku na południe bezpośrednio wzdłuż uskoku skarpy (wzdłuż płotu Muzeum Narodowego poniżej skarpy ) aż dojdzie się do sadzawki i okrągłego budynku ujęcia wody w stylu klasycystycznym.

 

10.12.2018

GRUBA KAŚKA i WYSPA POMIDOROWA

dr Marek Ostrowski

 

17.12.2018

W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

UWAGA: zajęcia w kościele ewangelickim pl. Małachowskiego

18:00 dr Marek Ostrowski „W samym centrum Warszawy”
18:20 prof. Juliusz Gardawski „Ewangelicka Warszawa: rola społeczności protestanckiej w dziejach miasta”
18:45 prof. Joanna Szpor „Ludwik Jenike – historia portretu”
19:10 Chór Semper Cantamus – Koncert Świąteczny pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak

J. S. Bach (1685-1750) Chorał z Kantaty Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80)

 1. Wacław z Szamotuł (ok. 1524-ok. 1560) Alleluja. Chwalcie Pana Boga
 2. D. Bortniański (1751-1825) Laudamus Te
 3. W. Byrd (1543-1623) Non nobis, Domine
 4. Shma Israel (trad. pieśń izrael., opr. J. Nystrom)
 5. Veni, Emmanuel (mel. średniowieczna, opr. S. I. Frisk)
 6. Nuż my dziś krześcijani (kolęda staropolska z XVI w.)
 7. J.S. Bach Przy żłóbku Jezusa (BWV 469)
 8. Radość dziś nastała (kolęda ukraińska)
 9. Hej, w Dzień Narodzenia (opr. T. Flasza)
 10. Bóg się rodzi (opr. W. Sołtysik)

Chór parafialny SEMPER CANTAMUS został utworzony w pierwszych latach po wojnie przez muzyka, pedagoga i organistę (od 1948 roku) Waldemara Szajera, który był jego wieloletnim dyrygentem. Z końcem roku 2015 chór przyjął nazwę Semper Cantamus.

Członkami chóru są nie tylko parafianie, ale również osoby innych wyznań.

Chór wykonuje repertuar czterogłosowy a cappella, od renesansu do utworów kompozytorów współczesnych, i uczestniczy aktywnie w życiu parafialnym, uświetniając śpiewem nabożeństwa i uroczystości, jak również koncertując nie tylko w rodzimej parafii. W czerwcu 2017 wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej w Katowicach.

Od września 2014 roku dyrygentem jest Zuzanna Kuźniak, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

WYCIECZKA 7

Wyznaczniki przestrzeni Warszawy

(obowiązuje znalezienie sześć lokalizacji)

 1. centrum dzielnicy Śródmieście na skwerze ks. Twardowskiego ( ścieżka równoległa  do ul Karowej)
 2. przebieg osi Saskiej od Krak. Przedmieścia (szkic ukryty w chodniku na wysokości pomnika Prusa tuż przy krawężniku jezdni Krakowskiego Przedmieścia)
 3. geodezyjne centrum układu warszawskiego (kościół ewangelicki pl Małachowskiego)
 4. pomnik południka Warszawskiego (ujęcie pomnika dokładnie w osi południka warszawskiego, który przebiega przez Ratusz czyli pałac Jabłonowskich)
 5. figura św. Nepomucena ul. Senatorska przy pl Bankowym
 6. Zarys dawnej lokalizacji kościoła Narodzenia NMP (pomiędzy ul. gen Andersa a Jana Pawła II) zaznaczony w jezdni na wprost kościoła

 

 

 

07.01.2019 UWAGA: Wykład w tym  terminie odwołany!!! Informacje o zmianach daty wkrótce.

WARSZAWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

dr Marek Ostrowski

 

14.01.2019

WARSZAWA PO 1945 R.

dr Marek Ostrowski

 

21.01.2019

EGZAMIN