Program 2020/2021

Wykłady odbywają się co tydzień w poniedziałki od godz. 18-tej w auli głównej (9B) Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1 w kampusie Ochota.

Zajęcia w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii są oznaczone hasłem: UWAGA

Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również dodatkowe zajęcia w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe, ale pomogą uzyskać zaliczenie wycieczek/zadań dodatkowych). Te odmienne daty, miejsca i inne lokalizacje są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Terminy niektórych są uzależnione od aktualnej pogody. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać na bieżąco, w którym miejscu jest zaplanowany dany dodatkowy wykład.

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2020/2021

Prowadzący: Michał Chiliński i zaproszeni Goście

 

WYKŁADY

05.10.2020

VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
wykład inauguracyjny

Michał Chiliński

12.10.2020

wkrótce pełny plan wykładów – trwają ustalenia z gośćmi